Fundusze Europejskie

Realizacja projektu wspieranego przez Fundusze Europejskie skupia się na rozwoju działalności eksportowej naszej firmy i ma na celu wypromowanie oferowanej marki LA FENICE oraz budowę jej konkurencyjności. Efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie firmy oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu firmy prowadzić będzie do wzrostu rozpoznawalności marki oraz promocji branży mody polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Wartość Projektu: 506 300,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 405 040,00 PLN

 

As a proud member of the European Union we are happy to announce that our company is supported by the European Funds. This project aims to promote the brand LA FENICE, so everyone of you have a chance to get to know us – that’s why we are starting to present our product range also abroad – for example in France, UK, Germany, Denmark and Ukraine. The results of the activities we conduct will be reaching new foreign customers, increasing the value of exports and promotion of the Polish fashion industry and the Polish Economy Brand in the world.

The total value of the project: 506 300,00 PLN
Contribution of the European Funds: 405 040,00 PLN